Ball De Cintes

Any creació: Festa Major 2014.

Components: 10-12 nois i noies.

Edat mínima d’entrada: 18 anys

Element propi: 5 cintes verdes i 5 cintes negres

Vestuari: brusa blanca amb cintes negres i verdes, faldilla blanca amb retocs i cintes negres i verdes, espardenyes de set betes negre-i-verdes de l’ABPC.

Acompanyament musical: Gralles.

Cap de colla: Nàsser Subias Martinez


Amb el suport i la col·laboració de: